Vakcollege Eindhoven.

Project Description

In de afgelopen jaren hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die sterk van invloed waren geweest op de school.
De school was een vakcollege geworden en was tijdelijk in een ander gebouw gehuisvest, doordat de oude locatie werd gerenoveerd. Alle ontwikkelingen maakten dat het MT vond dat er een cultuurtraject moest plaats vinden. Het ging om de vraag:hoe kan je je professioneel handelen afstemmen op de vakmensen van de toekomst? De ambitie van de schoolleiding was om als team meer van en met elkaar te willen leren. Als droombeeld voor de te realiseren verandering, werd de bijenkorf als metafoor gebruikt. Om dat te bereiken wilde de schoolleiding werken aan een open, transparante en professionele cultuur die zou aansluiten bij de opleiding van de toekomstige vak- mannen en vrouwen.

Het doel van het scholingstraject is om binnen de looptermijn van het schoolplan (vier jaar) bij het team en bij het MT een lerende, professionele cultuur te realiseren.

De schoolleiding heeft mij gevraagd om de school bij dit traject te begeleiden.
Op dit moment zitten we in het eerste jaar van het traject.
Voor de school heb ik een route ontworpen op drie niveaus en in drie fases, die de school voorbereid en transformeert naar een professionele cultuur.

fase 1: Oriëntatie/beeldvorming/scholing
Fase 2: Verdieping/verfijning (schooljaar 2016-2017)
Fase 3 Borging(2016-2017 en verder)

De drie niveaus
Schoolleiding
De stuurgroep (cultuurdragers)
Het schoolteam

Project Details

  • Date 25 december 2015
  • Tags Opdrachtgevers
Launch Project

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top