SG Spieringshoek.

Project Description

SG Spieringshoek heeft ervoor gekozen om in het schooljaar 2015-2016 schoolontwikkeling via de secties te laten plaatsvinden. Opbrengstbewust werken is als middel gekozen om met de secties concreet te werken aan vakontwikkeling.
Elke sectie heeft voor de start van het traject een scan opbrengstbewust werken ingevuld. Vervolgens hebben ze de scan geanalyseerd en de uitkomsten samen met de andere beschikbare cyfer- en cohortanalyses een betekenis gegeven. Op basis van de analyse hebben de secties hun doelen opgesteld in relatie tot het vakwerkplan en de lessen. Deze doelen sloten aan bij het thema ‘pedagogisch-didactisch differentiëren’ en bij het vakwerkplan van de sectie. Vervolgens hebben de docenten hun eigen doelen geformuleerd. Elke sectie krijgt bij dit proces van schoolontwikkeling een externe begeleider.

Project Details

  • Date 25 december 2015
  • Tags Opdrachtgevers
Launch Project

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top