Leerlingen in de denkstand

Hoe krijg je de leerling in de denkstand?

OBIT is een leertheorie en een model om naar leren te kijken. De afkorting staat voor Onthouden – Begrijpen – Integreren en Toepassen. Onthouden en Begrijpen (OB) worden door Sebo Ebbens (bron: actief leren) samengevat als ‘leren 1’, het betreft ‘oppervlakkig leren’. Het oppervlakkige leren wordt in andere bronnen ook wel aangeduid als ‘lagere orde denken’, ‘reproductief leren’ of een leeraanpak die ‘surface approach’ wordt genoemd. Integreren en Toepassen (IT) worden door samengevat als ‘leren 2’ (Ebbens, Actief leren). Dit wordt in vergelijkbare bronnen aangeduid met ‘hogere orde denken’, ‘inzichtelijk leren’ of een leeraanpak die ‘deep approach’ wordt genoemd.

Het wendbaar gebruiken van kennis, zoals dat in leren 2 nagestreefd wordt, zorgt voor dieper leren. De leeropbrengsten van leren 2 lijken groter te zijn. Mede ook doordat de kennis bij dit type leren eenvoudiger in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen.

De trainingen zijn is gericht op: hoe organiseer je in je les integreer en toepassingsactiviteiten die de leerlingen in de denkstand zetten, zodat de leerlingen dieper leren en de leeropbrengsten in de les toenemen?

Scroll naar boven