KLACHTENPROCEDURE

Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent verneem ik dat graag. Ik zal eventuele fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens wil ik daarvan leren voor de toekomst. Ik stel het daarom zeer op prijs als u mij hierover informeert.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan OKM Onderwijs. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OKM Onderwijs in staat is adequaat te reageren. De klachten dienen te vallen binnen de opdracht en dienen te gaan over eventuele incompetentie van de ingezette docent, gedrag van de betreffende docent en over de prijs-kwaliteitverhouding. Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen heb ik de volgende gegevens van u nodig: uw (bedrijfs)naam, adres en telefoonnummer en een heldere omschrijving van de klacht. U ontvangt binnen 10 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met daarin een korte beschrijving van uw klacht en duidelijkheid over hoe en wanneer ik uw klacht ga onderzoeken. U kunt binnen drie weken een antwoord op uw klacht verwachten.

Er is een beroepsmogelijkheid bij de heer Haci Sariaslan. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties worden door mij snel afgehandeld.

Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld.

Uw klacht kunt u schriftelijk sturen naar Mehmet Okuducu, Beurtvaartstraat 71, 7311 MS Apeldoorn
mailen naar okuducum@gmail.com

Scroll naar boven