VISIE & EXPERTISE

[one_half]Mehmet Okuducu 2015

[/one_half] [one_half_last]

In de missie van de meeste scholen is te lezen dat ze hun leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op het vervolgonderwijs of willen opleiden tot zelfstandige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij. Elke school wil het beste uit hun leerlingen halen door kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Kwalitatief goed onderwijs vraagt van alle betrokkenen in de school een continu proces van doelbewust handelen, gericht op de ontwikkeling en het leren van leerlingen.

OKM Onderwijs richt zich op schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Mijn werkwijze is gericht op alle lagen in een school en de verbinding daartussen. Ik word geïnspireerd door mensen die gezamenlijk aan een doel willen werken. In mijn ogen kan er pas sprake zijn van schoolontwikkeling als alle professionals in de verschillende lagen van een school betrokken worden bij het proces van schoolontwikkeling. Verandertrajecten vragen om een visie, urgentie, draagvlak, stimulering en een plan. Het proces van schoolontwikkeling is vaak een betere graadmeter voor succes dan een aantal losse studiemiddagen over verschillende onderwerpen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling in de scholen.
[/one_half_last]
In de afgelopen jaren heb ik mij binnen APS en als expert bij School aan Zet beziggehouden met schoolontwikkeling, professionele cultuur, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en begeleiding van zeer zwakke scholen. Mijn specifieke expertises zijn: opbrengstgericht werken in alle lagen van de school, lerende organisatie, kwaliteitszorg, toezichtskader van de inspectie toetsen en determinatie en omgaan met verschillen.

In mijn schoolontwikkelingstrajecten met scholen werk ik vanuit verbinding en vertrouwen met de opdrachtgever en ondersteun ik de schoolleider bij het maken van verbinding tussen leiderschap en kwaliteitszorg. Daarnaast verzorg ik zowel inspirerende masterclasses als trainingen rondom het thema opbrengstbewust werken op school voor schoolleiders, opbrengstbewust werken in de sectie en in de klas voor sectievoorzitters en docenten. Verder geef ik trainingen aan docenten over het verbeteren van toetsen, in de denkstand zetten van leerlingen, omgaan met verschillen, verbeteren van toetsen en determinatie en examentrainingen.

Scroll naar boven