Sturen op opbrengsten

Inhoud en informatie: Sturen op opbrengsten
Het creëren van een meer opbrengstbewuste cultuur kan bijdragen aan de schoolontwikkeling en aan een cultuur waarin men elkaar op een veilige manier feedback geeft. Hoe geef je als schoolleider leiding aan opbrengstgericht werken en aan alle processen die dit met zich meebrengt?

Om antwoord te geven op deze vragen kan ik u een training leiding geven aan opbrengstgericht werken aanbieden, die specifiek voor schoolleiders/teamleiders is bestemd. De nadruk in de training ligt op opbrengstgericht sturen en de praktische vertaling naar de school en biedt schoolleiders en teamleiders een combinatie van instrumentele ondersteuning en praktijkervaringen.
De training wordt aangeboden op drie bijeenkomsten met een praktijkopdracht voor de eigen school. Tijdens de drie bijeenkomsten gaat u actief aan de slag om de kennis en instrumenten die u worden aangeboden, te verwerken om daarmee in uw eigen school sturing te geven aan een integrale aanpak van opbrengstgericht werken.

Kwaliteitszorg

  • Systematisch: interventies op matige resultaten kunnen alleen gedaan worden als de verantwoordelijken echt weten hoe het zit.
  • Communicatief: een visuele vertaalslag maken van harde schoolgegevens op het niveau van docent, sectie of team.
  • Actueel: door op een goede manier gebruik te maken van het schooldossier en examengegevens, kan de school de inspectie een jaar voor zijn.
  • Hoe verzamel ik de gegevens die ik nodig heb voor mijn school (in bijeenkomst 2 is helder geworden waarop de scholen stuiten)?
  • Hoe neem ik op die gegevens regie/maak ik deze pro-actief (ten minste een jaar voor de inspectie uit) zodat ik er beleid op kan gaan voeren?

Welke interventies zijn mogelijk om de beoordelingsindicatoren van de inspectie te verbeteren?

Bijeenkomsten
Bijeenkomst 1
In de eerste bijeenkomst zal de nadruk liggen op de rol van de schoolleider als het gaat om het aansturen van opbrengstgericht werken in de school. Tevens zullen er handvatten worden besproken om de cultuur in de eigen school meer opbrengstgericht te maken. Aan de hand van concrete opdrachten zult u stap voor stap wegwijs worden gemaakt in de bouwstenen van OGW, zodat u aan het eind van de bijeenkomst een begin heeft gemaakt met uw eigen integrale aanpak van OGW.

Bijeenkomst 2
Met je eigen schoolgegevens krijg je inzicht in het programma, zodat je op systematische wijze in staat bent een beeld te krijgen van de resultaten, waardoor vroegtijdig ingrijpen mogelijk is. Er wordt een visuele vertaalslag gemaakt van harde schoolgegevens op het niveau van docent, sectie of team en de uitkomst van de berekeningen heeft een voorspellende waarde t.o.v. het opbrengstenoordeel van de inspectie.

Bijeenkomst 3
Early warning, zwakke plekken in beeld, hoe staat mijn school er voor? Werkwijze van de inspectie en opbrengstgericht werken. Hoe kan ik kwaliteitszorg/data inzetten om de resultaten van mijn school te monitoren?
Tijdens deze bijeenkomst wordt (met de eigen schoolgegevens) gewerkt. Het doel is om inzicht te krijgen, regie te nemen op de gegevens om pro-actief beleid te kunnen voeren.

Informatie over de training sturen op opbrengsten

Het niveau van de cursus
De cursus is ontworpen voor schoolleiders en sluit aan bij de werkzaamheden van schoolleiders.

Lengte van de cursus
3 trainingsmiddagen van 4 uur, spreiding 1 middag per maand, huiswerk.

Doelstellingen van de cursus
Schoolleiders zijn in staat om bewust te sturen op opbrengsten van de school of de afdeling.

Doelgroep
Schoolleiders/teamleiders VO.

Aanvangsniveau
Vooropleiding: tweedegraads of eerstegraads lerarenopleiding, universitaire docentenopleiding.
 Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting
Circa 2 uur per week (zelfstudie en voorbereiding)

Studiemateriaal
Als studiemateriaal wordt meegeleverd de presentatie en een instrument om het onder- en bovenbouw rendement te prognosticeren.

Certificaat
Er wordt geen certificaat uitgereikt.

Scroll naar boven