Omgaan met verschillen

Waarom omgaan met verschillen?
De verschillen tussen leerlingen hebben invloed op wat leerlingen kunnen leren, het tempo waarin ze leren en de ondersteuning die ze van docenten en anderen krijgen om goed te leren (Tomlinson, 1999). Als je als docent goed in kan spelen op verschillen, zal dit de ontwikkeling van leerlingen in brede zin optimaliseren (Coubergs, Struyven, Engels, Cools, & De Martelaer, 2013)

Differentiatie vormgeven 
Als je in je klas gaat differentiëren dan kan je dat grofweg op twee verschillende manieren doen. Je kunt divergent differentiëren: docenten streven dan niet één doel voor de hele klas na, maar proberen alle leerlingen naar een hoger niveau te brengen, zowel de lager als de hoger presterende leerlingen. De klas wordt dan over het algemeen ingedeeld in homogene groepen die aangepaste instructie krijgen. Je kunt ook als hoofddoel kiezen dat in de klas alle leerlingen minimaal een bepaald basisniveau leerdoelen bereiken. Instructie vindt dan vaak plaats in heterogene groepen waarbij leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar zijn ingedeeld. Dit is het zogenaamde convergente differentiëren.

Naast variatie in instructie, leertijden en werkvormen kun je ook op andere gebieden differentiëren zoals tempo, interesse, mate van keuzevrijheid en de inhoud.

De rol van de docent
Voordat je met differentiatie aan de slag gaat, dient er een visie te zijn rondom omgaan met verschillen. Om te kunnen differentiëren zou je je de volgende vraag moeten stellen: wie heb je voor je en wat is de onderwijsbehoefte? Een belangrijke vraag als je rekening wilt houden met verschillen tussen leerlingen. Het is van belang dat je je als docent toegerust voelt om daarmee aan de slag te gaan. Differentiatie is niet een eenvoudig trucje dat je toepast. Het vraagt meer van een docent: het gaat om het bewust en doelgericht aanbrengen van verschillen in de manier waarop je leerlingen en klassen benadert. Docenten zullen zelf actief hun programma, methodes, bronnen en leeractiviteiten aan moeten passen aan de diverse behoeftes van de leerling (Tomlinson & Imbeau, 2010).

Scroll naar boven