Opbrengstgericht werken in de sectie

Hoe kunnen de secties opbrengstbewuster werken, zodat de school- of vakdoelstellingen worden gehaald?
Beter presteren vergt van scholen een ontwikkeling naar opbrengstgericht werken. Dit betekent het werken met een systematische, het werken aan het  maximaliseren van onderwijsprestaties, het hebben van heldere en ambitieuze doelstellingen, het doelgericht daaraan werken en het meten en analyseren van (tussen) prestatie.

Om dit op scholen voor elkaar te krijgen is een cruciale rol weggelegd voor de vaksectie. Deze groep heeft als doel om het maximale uit elke leerling te halen. Het meer opbrengstgericht werken door secties versterkt het opbrengstgericht werken van de hele school.De secties vormen bij Opbrengstgericht werken een belangrijke spil in een onderwijsorganisatie. Onderwijs resultaten kunnen worden verbeterd  als de secties goed worden aangestuurd. In een OGW cultuur speelt de sectie dus een belangrijke rol.

Om het rendement te vergroten, dient het sectievoorzitterschap goed gepositioneerd te worden in de school. Om de sectieleiders te ondersteunen als sectieleider bij hun werkzaamheden, worden er speciale trainingen verzorgd voor sectieleiders.
Verder zijn er keuze mogelijkheden voor de secties om in het traject in te zetten.
Uit de volgende mogelijkheden is een keuze te maken:

  1. Opbrengstgericht leidinggeven aan de sectie / team.
  2. Opbrengstgericht werken onderwerp van gesprek maken in de gesprekkencyclus.
  3. Werken met de sectie aan een OGW-cultuur.
  4. Afspraken maken in de sectie over de manier van opbrengstgericht werken in de klas.
  5. Opbrengstgerichte lessen.
  6. Van lesplannen naar leerdoelen.
  7. Feedback en evaluatie om leerprocessen van leerlingen te bevorderen.
Scroll naar boven