Curriculum Vitae

WERKERVARING
2015- heden, OKM Onderwijs, Advies, Training en Coaching (eigenaar)
2009 – 2015, Trainer / Consultant APS

Expertise en werkzaamheden
– Ambitiegesprekken met scholen als expert voor School aan Zet
– Begeleiden van (zeer) zwakke scholen (marktgroep regisseur)
– Opbrengstgericht werken
– Kwaliteitszorg, inspectiekader
– Schoolontwikkelingstrajecten
– Cultuurtrajecten
– Acquisitie voor het interim-bureau van APS
– Begeleiden van scholen bij het invoeren van de functiemix
– Beschrijven en waarderen van functies
– Examentrainings- en determinatietrajecten
– Projectmanagement / verandertrajecten

2012 – 2015, Expert bij School aan Zet
2004 – 2009, Sectordirecteur havo/vwo, Islamitisch College te Amsterdam
Verantwoordelijk voor het algemeen beheer en het onderwijskundig beleid op Havo en Vwo.

– Invoering Tweede Fase en de vernieuwing van de Tweede Fase in 2007
– Verantwoordelijk voor begrotingen, prognoses en formatie.- meerjarenbegroting en opstellen formatieplan voor het personeelsbeleid.
– Invoering Fuwasys en de implementatie van Wet-BIO.
– Verantwoordelijk voor het aanname van het onderwijzend personeel.
– Werving, selectie en aanname personeel.
– Verantwoordelijk voor het aansturen van de teamleiders.
– Verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg.
– Verantwoordelijk voor PR en de identiteit.
– Schrijven van het schoolplan en het vertalen naar een koersplan.
– Verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. (contacten met ouders, stadsdeel en de buurtregisseur)

1997 – 2004, Docent geschiedenis, Bonifatiuscollege te Utrecht
1997 – 1999, Docent aardrijkskunde en geschiedenis, St. Gerardus Majella Mavo

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
2004- heden, Diverse management opleidingen zowel extern als intern:
– Kernreflectie-1 en Kernreflectie-2 bij F. Korthagen (coaching)
– R&D opbrengstgericht werken in de keten
– Interim training: ’tijdelijk management in het onderwijs’
– Professionele cultuur verzorgd door Arnold van Gessel
– Interne professionaliseringstraject, waarin alle aps-concepten werden aangeboden
– Human Dynamics- basisprogramma voor persoonlijke, interpersoonlijke en teamontwikkeling door Interstudie
– Professioneel Leiderschap, door APS, BMC en Beteor
– Startende directieleden van Interstudie
– Coaching van CED-groep
– Managementtraining van Tromer consultancy
– Brede kennis van de schoolorganisatie en van de horizontale verantwoording.
– Volledig vertrouwd met de inspectiekaders voor zeer zwakke scholen en de omgang met de inspectie.
– Brede kennis over de achtergrond van allochtone docenten en leerlingen.
– Ervaring met leerling-coaches, conflict hantering, de-escalatie van conflicten tussen leerlingen en ouders.
– Gecertificeerd FUWASYS-deskundige.

1996 – 1997, IVLOS, eerstegraads lerarenopleiding geschiedenis (diploma)
1994 – 1996, Studierichting: Geschiedenis, Universiteit Utrecht
Lid van de studentenvereniging SUN (Studenten Unie Nederland)

1988 – 1994, Lerarenopleiding Aardrijkskunde en Geschiedenis, Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle (diploma)
1982 – 1988, HAVO te Apeldoorn (diploma)Christelijk lyceum te Apeldoorn

Scroll naar boven