Onderwijsresultatenmodel

Nieuwe opbrengsten voor het onderwijs

Vanaf 2016 gaat de inspectie werken met het onderwijsresultatenmodel. De opbrengstenindicatoren gaan veranderen, maar ook de manier waarop de indicatoren gewaardeerd worden. Opbrengsten gaan namelijk niet meer op een relatieve schaal (de “bolletjes”), maar op een absolute schaal (de “totaalscore”) gemeten worden. Omdat de streefwaarden van de opbrengstindicatoren vastligt, kunnen scholen beter op opbrengsten sturen.

Maar daarmee is de vraag nog niet beantwoord hoe je op deze opbrengsten kunt sturen.

Ik kan u ondersteunen bij de volgende zaken:

  • Maken van een zelfevaluatie
  • Early-warning op de nieuwe indicatoren (programma)
  • ‘Foto primair-proces’
  • Opzetten kwaliteitszorg
  • Opbrengstgericht werken
Scroll naar boven