Audit

De audit is gericht op een foto van de kwaliteit van het onderwijs van een school naar de meetlat die de onderwijsinspectie gebruikt. De uitkomst verduidelijkt of de school het onderzoek van de inspecteur kan doorstaan. Als dat niet het geval is, wordt concreet aangegeven welke acties moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de school alsnog binnen afzienbare tijd inspectieproof kan zijn.

Er zijn twee varianten van audits mogelijk. Een uitgebreide audit of een deelaudit. De uitgebreide audit is een onderzoek naar alle kwaliteitsaspecten die door de inspectie worden onderscheiden: opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving. Er wordt gewerkt met de toezichtskader vo van 2013 van de inspectie.

Een volledige audit duurt twee dagen. Tijdens deze twee dagen worden alle kwaliteitsaspecten onderzocht. Na deze audit bent u volledig voorbereid op een mogelijk inspectiebezoek. De werkwijze omvat klassenbezoeken, interviews en documentenanalyse. De uitkomst van de audit wordt aan het eind van de tweede dag allereerst besproken met de schooldirectie en vervolgens met het volledige team. De volledige rapportage, met daarin de opgenomen actiepunten, ontvangt u na afronding van de audit.

Het is ook mogelijk om een deelaudit uit te voeren. Deze audit duurt één dag. De school kiest, in overleg met de auditor, een paar kwaliteitsaspecten die de school onderzocht wilt hebben.

Scroll naar boven