Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling
Het realiseren van brede schoolontwikkeling en het willen creëren van een cultuur waarin ieder de ander en elkaar verbetert, vraagt een consistente koers van MT en een projectmatige aanpak die aansluit bij de veranderkracht en ontwikkelingsstadium van de school. Schoolontwikkeling vraagt om een droombeeld, vaardigheden bij alle betrokken, stimulering, hulpmiddelen en een actieplan.

Hoe vertaalt u de koers van uw school naar de praktijk? Wat zijn vuistregels voor het handelen in de praktijk? In welke cultuur wordt er gewerkt? Wanneer vindt er schoolontwikkeling plaats?

Om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, kan ik samen met u en uw team,  trajecten ontwerpen en uitvoeren die recht doen aan- en tot schoolontwikkeling leiden.

Mijn expertise gebieden:
Veranderkunde
Concepten
Professionele cultuur
Projectleiding
De hele schoolorganisatie
Brede kennis op de inhoud

Scroll naar boven