Opbrengstbewust werken in de klas

Hoe kan ik mijn lessen inrichten zodat leren effectiever gaat?
Opbrengstbewust werken in de klas is vooral gebaat bij het doelgericht aanpassen van het eigen handelen op basis van de analyse van de studievoortgang. Dit vraagt om het vooraf formuleren van doelen en het analyseren van de resultaten. Vervolgens kunt u op basis van uw analyse bewuster omgaan met de verschillen tussen de leerlingen (differentiëren).
Opbrengstbewust werken in de klas kent onderstaande mogelijkheden die in de klas ingezet kunnen worden.
De docenten kunnen tussen de volgende mogelijkheden kiezen:

 • Doelgericht werken
 • Cyclisch werken
 • leerdoelen
 • reflectie
 • Analyse en duiding van resultaten
 • Aanpassen van plan naar aanleiding van resultaten
 • Zicht hebben op resultaat
 • Feedback geven
 • Opbrengstgerichte cultuur ontwikkelen
 • Inzetten van ‘growth mindset’
 • Leerstrategieën ontwikkelen
 • Verwachtingen hebben
 • Motivatie aanpakken
 • Sturen op diepgang van leren
Scroll naar boven