Begeleiding zwakke afdelingen

Zwakke afdeling
Uw school heeft een oordeel ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ ontvangen van de onderwijsinspectie. Dat komt uiteraard hard aan, maar zal voor u geen donderslag bij heldere hemel zijn. Het oordeel bevestigt dat er het een en ander niet klopt en dat snelle en duurzame verbetering is geboden. De stevige tegenwind vraagt het nodige van uw stuurmanskunst en leiderschap. Ik kan u hierin bijstaan. Met een breed aanbod waarmee u de kracht van uw school hervindt. En van ‘klopt niet’ weer ‘klopt’ maakt.

Alle lagen
Mijn aanpak is gericht op alle lagen van de school: bestuurders, schoolleiders, midden- managers, vakgroepleiders, leraren en leerlingen.
Op de onderstaande thema’s zullen we samen met u een snelle en duurzame verbeterslag realiseren.

Kwaliteitszorg
Systematisch en doelgericht werken aan kwaliteitsverbetering staat centraal bij kwaliteits- zorg. Uitgangspunt is het ‘smart’ formuleren van organisatiedoelen en deze vervolgens te delen met alle betrokkenen. Met een goede PDCA-cyclus en informatieduiding zorgt u voor verankering in alle lagen van de organisatie.

Leiderschap
Een negatief inspectieoordeel raakt ook uw rol als schoolleider en de leiderschapsstijl waar- mee u het team beter laat presteren. Aanspreken en aansturen zijn hier cruciale vaardighe- den. Bovendien moet u inspireren, de visie van de school uitdragen. Een gedeelde missie en visie zijn immers onontbeerlijk om verbeteringen duurzaam te laten zijn.

Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken heeft alles te maken met resultaat. Resultaat dat is afgesproken en dat meetbaar en realistisch is. Het databewustzijn is echter bij veel scholen onder de maat. De kunst is op cijfers te sturen en op basis daarvan handelen te ontwikkelen.
Zo houdt u uw school ver van een negatieve beoordeling.

Professionele cultuur
Veel scholen kennen een op consensus gerichte cultuur. Mensen zijn slecht aanspreekbaar op hun eigen handelen, er heerst een sterk wij-zijgevoel. Zo’n cultuur belemmert de ontwik- keling naar opbrengstgericht werken, waarbij de focus ligt op de prestaties van leerlingen. Door te werken aan een professionele cultuur worden veranderingen op een dieper
niveau geborgd.

Transitie
De school kan alleen maar veranderen wanneer er een samenhangende aanpak op alle lagen van de school wordt ingezet. Eerst dan kan de school weer gaan ‘kloppen’. De analyse- en verbeterinstrumenten zorgen voor gedeeld eigenaarschap. Dit werkt sterk kwaliteitsbevorderend en zorgt voor een duurzame transitie.

Deze methodiek heb ik samen met APS ontwikkeld.

Als trainer/adviseur weet ik dat verandertrajecten grote inspanning vergt van alle betrokkenen. Elke verandering vraagt om: een droombeeld, aandacht voor vaardigheden bij alle betrokkenen, stimulering door de schoolleiding, hulpmiddelen en een doordacht actieplan.

Scroll naar boven